Những điểm thay đổi của PMBOK 5th Edition?

PMBOK là gì?

Hôm nay, Viện Phần Mềm sẽ đề cập đến khái niệm của PMBOK là gì? và những điểm thay đổi quan trọng của PMBOK 4th so với PMBOK 5th Edition trong bài viết này.

PMBOK Guide là gì?

PMBOK là từ viết tắt của từ: Project Management Body of Knowledge, áp dụng mọi dự án cho mọi ngành nghề chứ không riêng gì Construction hay IT… trong đó Guide là một quyển sách về quản lý dự án. Vì vậy PMBOK Guide được xem là một cuốn sách hướng dẫn với những kiến thức đặc biệt đã được vượt qua những bài test của PMI để có thể lấy được chứng nhận.

Thay đổi: What changes have been made on the PMBOK 5th Edition?

Những điểm thay đổi của PMBOK 5th Edition?

 • 5 new processes have been added (going from 42 to 47 Processes)
 • Definition of a Project Management Office (PMO) expanded.
 • Project life cycles expanded.
 • Direct and Manage Project Execution’ changed to ‘Direct and Manage Project Work’
 • addition of ‘Plan Scope Management process’
 • ‘Verify Scope’ changed to ‘Validate Scope’
 • Addition of ‘Plan Schedule Management’
 • Addition of ‘Plan Cost Management’
 • ‘Plan Quality’ changed to ‘Plan Quality Management’
 • ‘Perform Quality Control’ changed to ‘Control Quality’
 • ‘Develop Human Resource Plan’ changed to ‘Plan Human Resource Management’
 • ‘Monitor and Control Risks’ changed to ‘Control Risks’
 • ‘Plan Procurements’ changed to ‘Plan Procurement Management’
 • ‘Administer Procurements’ changed to ‘Control Procurements’
 • Addition of ‘Plan Stakeholder Management’
 • ‘Manage Stakeholder Expectations’ changed to ‘Manage Stakeholder Engagement’
 • Addition of ‘Control Stakeholders Engagement’
 • ‘Work performance measurement’ changed to ‘Work performance data’
 • ‘Positive Risks’ changed to ‘opportunity’
 • PMBOK 5th Edition has now 248 pages minus the glossary.
 • For the detailed list of changes go to PMI Media website

Reference: www.globalknowledge.ae
Ban biên tập: Viện Phần Mềm

5/5 - (1 bình chọn)
guest
0 Bình luận
Phản hồi
Xem tất cả các bình luận
0
Để lại bình luận ngay bạn nhéx